top of page
cropped-S-E-Westerlunds-åkeri-300x200j.
Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
Trees

Miljöpolicy

Woodland

Miljöpolicy

S-E Westerlunds Åker i AB levererar kvalificerade tjänster till våra kunder

Vi ska verka för effektivt utnyttjande av våra fordon, detta skall uppnås genom ömsesidigt samarbete med andra åkerier. Vi har moderna och väl utvecklade fordon med minsta möjliga miljöpåverkan, våra chaufförer är utbildade i sparsam körning för att minska bränsleförbrukningen samt CO2.

 

Vår ambition är att ha den senaste tekniken för att minska miljöpåverkan, samt chaufförer med god servicekänsla och ett gott omdöme. Det ska även genomsyra av en vilja att öka miljöengagemanget och medvetandet hos så väl vår personal som våra kunder.

Detta skall uppnås genom att:

  • I alla beslut väga in miljökonsekvenserna

  • Främja miljömedvetandet hos samtliga medarbetare och göra dem medvetna om sitt miljöansvar.

  • Möta kundens krav och förväntningar vad gäller miljö och trafiksäkerhet

  • Med hänsyn till gällande trafikregler och lagar samt övriga trafikanter utföra säkra transporter och arbeten

  • Samarbeten med andra åkerier för att på så sätt minska miljöpåverkan

  • Ständigt arbeta med miljöförbättringar samt att följa den för verksamheten gällande lagstiftning

  • Medverka till förebyggande av föroreningar

  • Ha arbetsförhållanden som förebygger ohälsa och olycksfall och leder till en tillfredsställande arbetsmiljö

 

Fastställd 2019-02-04

Patrik Westerlund, VD

Above the Clouds

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder transport och logistiklösningar med kvalité, kunskap och framför allt ett personligt engagemang. Långt bort från telefonköer och automatiska telefonsvarare!

Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss via telefon eller email!

Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
bottom of page