top of page
cropped-S-E-Westerlunds-åkeri-300x200j.
Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
Camping in Mountains

Kvalitetspolicy


Kvalitet är att uppfylla kundens krav och förväntningar

 

Genom att ta ansvar för vår framtid och ett hållbart arbete skapar vi förtroende hos marknaden i vår närhet. Att hålla hög kvalitet på de tjänster S-E Westerlunds Åkeri AB erbjuder, d.v.s. leverera rätt tjänst, på rätt tid och på rätt plats  
 
 S-E Westerlunds Åkeri ska vid varje tillfälle, och med utgångspunkt från våra egna resurser och förutsättningar, erbjuda våra kunder transporter och terminalhantering som tillfredsställer dessa krav och förväntningar. Vår målsättning är att uppfylla våra kunders kvalitetskrav och ständigt utveckla vår verksamhet och våra processer.   För oss innebär det följande:  
 
• Vi ska vara proaktiva, lyhörda och flexibla inför våra kunders önskemål och synpunkter.  

• Vi ska utföra våra tjänster i rätt tid, på rätt plats och med kompetent personal.  

• Vi ska utveckla våra tjänster i takt med våra kunders och marknadens behov och önskemål.  

• Genom att ständigt arbeta med våra processer genererar vi nöjdare kunder. Det innebär att vi ser till att personalen är informerad om och följer de krav och anvisningar som anges av oss i våra ingångna avtal. 

• Vi ska bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig samarbetspartner av transporttjänster.

• Vi är dedikerade att hålla hög kvalitet på de tjänster vi erbjuder, d.v.s. leverera rätt tjänst, på rätt tid och på rätt plats.  

• För att vara framgångsrika lyssnar vi på våra kunder och förstår deras behov, samt arbetar och genomför kontinuerliga mätbara förbättringar i våra processer och tjänster.  

• Leva upp till avtalade överenskommelser.  
 
Ledningens ansvar och engagemang 
 
• Engagera, leda och stödja personer i organisationen så att de bidrar till ett väl fungerande kvalitetsarbete.  

• Kommunicera och låta medarbetare vara delaktiga i företagets status, utveckling och lönsamhet.  

• Arbeta med och ta till vara medarbetares synpunkter på avvikelser och förbättringar.  
 
Medarbetarnas ansvar och engagemang 
 
• Varje medarbetares aktiva deltagande och engagemang i förbättringsarbetet av våra arbetssätt och hur vi lever upp till kundernas krav.

• Löpande kompetensutveckling.  
 
Fastställd 2019-11-06 
                 
Patrik Westerlund, VD

Above the Clouds

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder transport och logistiklösningar med kvalité, kunskap och framför allt ett personligt engagemang. Långt bort från telefonköer och automatiska telefonsvarare!

Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss via telefon eller email!

Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
bottom of page