top of page
cropped-S-E-Westerlunds-åkeri-300x200j.
Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
Wooden Panels

Alkohol- och drogpolicy

Syfte och mål

Denna policy med tillhörande bilagor omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy.

Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare som vi har en alkohol och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna om en god arbetsmiljö.

 

Målet är en säker och trivsam arbetsplats med väl fungerande medarbetare. Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Därför är alkohol- och drogfrågan en arbetsmiljöfråga och ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har en viktig roll när det gäller att göra policyn känd för alla.

 

Om det, trots ett förebyggande arbete, skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Ju tidigare man erbjuder stöd och hjälp desto bättre är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det att alla, men särskilt chefer, har kunskap om vad man kan och ska göra. Den här policyn med tillhörande handlingsplan och rutindokument omfattar alla anställda på S-E Westerlunds Åkeri AB.

 

Riktlinjer

 

Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma bakfull till arbetet. Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad. Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation och ska då vara godkänt av ansvarig chef. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

 

Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att berätta detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver förändrade arbetsuppgifter.

 

Vi har alla ett ansvar för vår egen arbetsmiljö! Misstänker man att en kollega har problem är det alltid rätt att handla. Tala först med individen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med din chef. Skyddsombudet eller den fackliga representanten kan också vara en bra samtalspartner.

Above the Clouds

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vi erbjuder transport och logistiklösningar med kvalité, kunskap och framför allt ett personligt engagemang. Långt bort från telefonköer och automatiska telefonsvarare!

Vi är här för att hjälpa till. Kontakta oss via telefon eller email!

Avsandare_FT_En_Hallbar_Affar.png
bottom of page